مشخصات کلی

  • حسن محمدحسینی
  • مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان
  • چهارشنبه, 12 آبان 1400, 08:33

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 41151

برچسب ها