07 تیر 1399 - 13:02
درب ميدان (سجاد)

اين محله در وسط منطقه 11 قرار دارد که در قديم چهار محله اصلي در اين محل بهم متصل مي شده اند که قبلا اين محله به نام چهار شاه معروف بوده است.کد محتوا 13709

برچسب ها