31 خرداد 1399 - 14:47
بابوكان جنوبي

بابوکان، یادآور نام خانوادگی اردشیر بابکان یعنی بابکان است. در اصفهان، دو منطقه به این نام وجود دارد: دیه ­ای از دهستان ماربین اصفهان که نزدیک به شهر اصفهان است و دیه­ ای در قسمت علیای شهرضا.

بابوکان، یادآور نام خانوادگی اردشیر بابکان یعنی بابکان است. در اصفهان، دو منطقه به این نام وجود دارد: دیه ­ای از دهستان ماربین اصفهان که نزدیک به شهر اصفهان است و دیه­ ای در قسمت علیای شهرضا.

راجع به بابوکان ماربین اصفهان باید گفت که بسیار به اصفهان نزدیک است و اکنون به شهر تبدیل شده و آداب و رسوم مردم آن، از صورت قدیمی به شهرنشینی گرایش پیدا کرده است.

از لحاظ واژه­ شناسی، بابوکان از ریشه­ بابک و بابکان، به انضمام پسوند «ان» نشانه­ نسبت است. وجود حرف «و» که به صورت ضمه تلفظ می‌شود، از باب تسامح است و رنگ و صبغه­ محلی دارد و اصل کلمه همان «بابک» است (مهریار، 1382: 177).

همچنین بوکان به معنی عروسان، سرزمین آب فراوان و گلزار نیز آمده است. این منطقه به دلیل داشتن آب و هوای مطبوع و باغ‌های زیبا و قنات­ های فراوان، همانند عروسی زیبا در بلوک ماربین تلقی می‌شد و در شمال بابوکان، کوه­ های پلارت، نگهبان منطقه بود (صرامی،1382: 97).

از لحاظ موقعیت مکانی، بابوکان در خیابان امام خمینی قرار دارد. در گذشته بیشتر زمین‌های آن کشاورزی بود و اخیراً خانه ­سازی در این محله نیز رسوخ کرده است.

 

رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12853

برچسب ها