26 خرداد 1399 - 22:25
زاجان

به آن زاگان رنان می‌گفتند و از مادی خلیل (سهم)، 6 سهم حق آبه دارد و در مسیر این مادی پس از کوجان و ماشاذه رنان و قبل از طاحونه­ رنان قرار­دارد (جابری انصاری، 1378: 433).کد محتوا 12168

برچسب ها