نصف جهان ‌غرق در جشن و سرور ولادت امام رئوف

نصف جهان ‌غرق در جشن و سرور ولادت امام رئوف