اتمام هرس زمستانه درختان منطقه ۱۱ تا پایان بهمن

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: اصلاح فرم‌دهی مناسب به درختان خیابان‌ها و پارک‌های این منطقه انجام و تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری همه درختان هرس زمستانه می‌شوند.

حمید اشرفی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهارکرد: با توجه به عرض کم خیابان‌های منطقه، از ابتدای زمستان، هرس فرم درختان سطح منطقه و حذف شاخه‌هایی با زاویه نامناسب، حذف شاخه‌های بیمار، هرس شاخه‌هایی که عبور و مرور در پیاده روها و خیابان‌ها را مختل می‌کند، در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بهسازی خاک فضای سبز، حفرچال‌کود، نصب رفیوژهای خیابانی در سطح منطقه، انجام عملیات دریل هول در پارک‌ها، انجام عملیات درین هول در عرصه‌های فاقد زهکشی، تعویض خاک نامناسب در رفیوژهای سطح منطقه، کود و ماسه‌دهی سطح چمن پارک برای پوشاندن ریشه‌های سطوح چمن کاری، کود دهی شیمیایی به سطوح چمن‌کاری به صورت سرک برای تغذیه چمن از دیگر اقدامات است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان افزود: اصلاح فرم‌دهی مناسب به درختان خیابان‌ها و پارک‌های این منطقه انجام و تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری همه درختان هرس زمستانه می‌شود.

وی تصریح کرد: حفر چال کود به تعداد ۱۴۱۰ گود، دریل هول به تعداد ۲۰۵۵۰ گود، کود و ماسه دهی به مساحت ۹۲ هزار و ۹۱۹ مترمربع، تغذیه چمن با کود شیمیایی به مساحت ۱۱۰ هزار و ۸۶۴ مترمربع، آمار عملکرد ‌زراعی سال ۱۳۹۸ منطقه است.

اشرفی خاطرنشان کرد: برنامه‌های سال جاری زمینه‌ای برای بهبود فضاسازی شهری شده تا زمینه رضایت شهروندان و بهسازی محیط‌زیست نیز فراهم شود.
کد محتوا 13289

tags